Аты және лауазымы Байланыс
Чаймолдақызы Жанат
Әкімшілік бөлімнің басшысы
zh.chaimoldakizi@apa.kz
a.moldagozhanova@apa.kz
Сейткулова Кульнара Баскамбаевна
Әкімшілік бөлімнің іс жүргізушісі
k.seitkulova@apa.kz