БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 02 – 04 ақпан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке және топтық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметкерлер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Эмоционалдық интеллект (EQ);
 • Эмпатия: эмпатия күші және жақсы қарым-қатынастың кілті;
 • Қарым-қатынастағы эмоционалды компоненттің маңыздылығы;
 • Эмоционалды интеллект компоненттері (EQ);
 • Эмоцияны басқару.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Өз тобының және тұтастай ұйымның тиімділігін арттыру үшін эмоционалды интеллекттің әртүрлі құралдары мен әдістерін қолданудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 02 – 04 наурыз 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке және топтық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметкерлер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Ми принциптері мен ойлау стратегияларын сипаттау;
 • Дизайн ойлау әдіснамасының сипаттамасы;
 • VUCA әлем жағдайында тұрақты өзгерістерді басқару және процестердің кешенділігі;
 • Инновациялық және шығармашылық ынталандыру жобалау ойлау, әдістері мен құралдары бар.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Инновациялық ойлауды, креативтілікті қалыптастыру және дамыту, инновациялар мәдениетін өсіру, ұйым қызметінде дизайн-ойлау қағидаттарын қолдану үшін дизайн-ойлау құралдарын пайдаланудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 01-02 сәуір 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Математикалық құралдарды пайдалана отырып, практикалық жағдайларды модельдеу дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Моделдеудің алғашқы қадамдары;
 • Қалалық процестерді модельдеу үшін дискретті кездейсоқ шамалар;
 • Қалалық процестерді модельдеу үшін үздіксіз кездейсоқ шамалар;
 • Белгісіздік жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Модельдеудің базалық әдістерін қолданудың және жағдайды оның моделі негізінде талдау әдістерін пайдалана отырып, практикалық міндеттерді талдауды жүргізудің кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Өзгерістерді басқару;
 • Өзін-өзі дамыту.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 20-22 сәуір 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Өзгерістерді тиімді басқару үшін жеке және командалық әлеуетті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Өзгерістерді басқару тұжырымдамасы мен құралдары;
 • Белгісіздік жағдайындағы өзгерістерді басқару (VUCA);
 • Инновациялық өзгерістердің негізгі құзыреттері;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Сыртқы және ішкі факторлардың әсерін ескере отырып, ұйымдағы өзгерістерді басқару бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 10 – 14 мамыр 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жобалық басқару саласындағы кәсіби құзыреттілікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер, жобалық кеңселердің басшылары мен қызметкерлері.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жобалық басқару;
 • Халықаралық тәжірибе;
 • Жобаларды басқару стандарттары;
 • Жоба. Бағдарлама. Портфель;
 • Ұйымдастыру стратегиясы;
 • Мақсат;
 • Операциялық қызмет;
 • Ұйымдастыру құрылымы;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Жобаларды, бағдарламаны және портфельді басқару саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 25 – 26 мамыр 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік тілде ресми құжаттарды дайындау бойынша кәсіби құзыреттілігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер және басқа да адамдар.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Латын әліпбиі негізіндегі жаңа әліпби;
 • Орфографиялық ережелер, ресми стильдің орфографиялық нормалары;
 • Латын тілінде жазылған ресми мәтіндерді оқу;
 • Қызметтік жазбалар жазу, оның ішінде латын тілінде;
 • Практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Мемлекеттік тілдегі, оның ішінде латын тіліндегі ресми хаттар мен құжаттарды дайындау бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 06-08 сәуір 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Шешім қабылдауда талдамалы деректерді пайдаланудың практикалық дағдыларын жетілдіруге ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • EXCEL көмегімен деректерді қалыптастыру;
 • EXCEL құралдарымен деректерді талдау мүмкіндіктері;
 • Диаграмма негізіндегі деректерді визуализациялау;
 • Деректер негізінде болжау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  EXCEL құралдары арқылы деректерді қалыптастыру, сондай-ақ талдау және болжамды бағалау дағдыларын жетілдіру.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жүйелі басқару;
 • Өзгерістерді басқару;
 • Шешім қабылдау.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 16–20 тамыз 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жобалық басқару саласындағы кәсіби құзыреттілікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер, жобалық кеңселердің басшылары мен қызметкерлері.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жобалық басқару;
 • Халықаралық тәжірибе;
 • Жобаларды басқару стандарттары;
 • Жоба. Бағдарлама. Портфель;
 • Ұйымдастыру стратегиясы;
 • Мақсат;
 • Операциялық қызмет;
 • Ұйымдастыру құрылымы;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Жобаларды, бағдарламаны және портфельді басқару саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 25-27 тамыз 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Халықпен және жұртшылықпен тиімді қарым-қатынас дағдыларын дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Көпшілік алдында сөйлеудің үш киті – шеберліктен бастап шеберлікке дейін;
 • "Қара аққу" - дағдарыстың беделге әсері;
 • Тиленол ережесі " - дағдарысқа жауап берудің әмбебап формуласы;
 • Дағдарыстық байланыс өсу нүктесі ретінде; Грассрут, пікір көшбасшылары және"үшінші күш". Дағдарыста New Media және Social Media-мен жұмыс істеу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Дағдарыстық жағдайларды реттеу үшін тиімді коммуникациялардың кәсіби құзыреттері мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 07-09 қыркүйек 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Шешім қабылдау және жағдайды модельдеу дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Тиімді шешімдерді әзірлеу үшін жүйелердің қасиеттерін қолдану дағдыларын қалыптастыру;
 • Модельдеу дағдыларын дамыту;
 • Талдау дағдыларын қалыптастыру және қорытындылар қалыптастыру, сондай-ақ нақты кейстер бойынша ұсынымдар;
 • Жүйелік тәсілді қолдану арқылы дағдыны дамыту.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Өзекті мәселелерді шешу үшін жүйелі тәсілді қолдану бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Өзгерістерді басқару;
 • Қызметті басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 28-30 қыркүйек 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Сыни ойлау, креативтілік, кооперация және коммуникация дағдыларын дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Дамыту: сыни ойлау, креативтілік, кооперация және коммуникация;
 • Трансверсалды құзыреттерді дамыту;
 • Тиімді қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Жеке және командалық тиімділікті арттыру үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Шешім қабылдау;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Өзгерістерді басқару;
 • Қызметті басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 05–07 қазан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке және командалық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Коучингке кіріспе;
 • Коучингтің негізгі модельдері;
 • Тиімді байланыс үшін жоғары сапалы кері байланыс;
 • Командалық коучинг;
 • Коучинг мәдениетін қалыптастыру;
 • Шешім қабылдауға негізделген коучинг;
 • Практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Тиімді қызметті ұйымдастыру үшін коучингтің түрлі құралдары мен техникаларын қолдану бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Шешім қабылдау;
 • Көшбасшылық;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • Қызметті басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 09–11 қараша 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Талдамалық құжаттарды дайындау саласында өзінің кәсіби дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Заманауи тәсілдер мен талаптар;
 • Практикадан талдауға;
 • "Policy brief" әдісі»;
 • "Fact checking" әдісі;
 • Мемлекеттік органдардың ақпараттық-талдау жұмысындағы талдау әдістері;
 • Ақпаратпен жұмыс, талдау және сыни ойлау;
 • Практикалық кейстерді шешу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Талдау құжаттарын дайындау саласындағы құзыреттер мен практикалық дағдылар.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Шешім қабылдау;
 • Көшбасшылық;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • Қызметті басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 23-25 қараша 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Әйелдер көшбасшылығында жеке тиімділіктің практикалық дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Әйелдердің көшбасшылық стратегиялары;
 • Эмоционалды құзіреттілікті дамыту;
 • Тайм менеджмент және өмірлік талаптардың тепе-теңдігі;
 • Жеке ресурстарды басқару, жеке тиімділік;
 • Коммуникация ерекшеліктері.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Көшбасшылық қасиеттерді дамыту және жеке тиімділікті арттырудың практикалық құралдарын игеру.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Шешім қабылдау;
 • Көшбасшылық;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • Қызметті басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 07-09 желтоқсан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Белгісіздік жағдайында жеке тиімділіктің көшбасшылық қасиеттері мен практикалық дағдыларын арттыруға тырысатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Көшбасшылықтың негізгі теорияларын түсіну, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіну;
 • Өзгерістер жағдайындағы көшбасшылықтың практикалық тәсілдері мен құралдары;
 • Адаптивті көшбасшылықтың негізгі принциптері;
 • Адаптивті көшбасшылықты қолдану дағдылары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Көшбасшылық қасиеттерді дамыту және жеке тиімділікті арттырудың практикалық құралдарын игеру.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Шешім қабылдау;
 • Көшбасшылық;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • Қызметті басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 09-11 ақпан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке және командалық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметкерлер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Дизайн-ойлау және дәстүрлі ойлау: уақыт талабы;
 • VUCA әлем жағдайында тұрақты өзгерістерді басқару және процестердің кешенділігі;
 • Дизайн-ойлау, инновацияларды ынталандыру әдістері мен құралдары; мемлекеттік құрылымдардағы дизайн-ойлау; тәжірибедегі дизайн-ойлау және т. б.;
 • Кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Инновациялық ойлауды қалыптастыру және дамыту, инновациялар мәдениетін өсіру, ұйым қызметінде дизайн-ойлау қағидаттарын қолдану үшін дизайн-ойлау құралдарын пайдаланудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 10-12 наурыз 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Коммуникативтік өзара іс-қимылдың кәсіби саласында жазбаша қарым-қатынас жасау құзыретін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Заманауи тәсілдер мен талаптар;
 • Жазу дағдыларын қалыптастыру және дамыту құралдары;
 • Коммуникативтік құзыреттілік.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Әр түрлі әдістерді қолдана отырып, іскерлік жазу саласында практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 17-19 наурыз 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке коммуникативтік тиімділік дағдыларын дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Байланыстың негізгі принциптері;
 • Көпшілік алдында сөйлеу;
 • Коммуникативті әдістер: белсенді тыңдау, парафраза, рефрейминг, сұрақтар қою, кері байланыс, ақпарат алу;
 • Сендіру тәсілдері, теріске шығару тәсілдері, сендіру қабілеті;
 • Дағдарыстық байланыс;
 • Тиімді коммуникацияларды құру алгоритмін құру;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Халықпен және жұртшылықпен тиімді қарым-қатынастың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 06-08 сәуір 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке коммуникативтік тиімділік дағдыларын дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Байланыстың негізгі принциптері;
 • Көпшілік алдында сөйлеу;
 • Коммуникативті әдістер: белсенді тыңдау, парафраза, рефрейминг, сұрақтар қою, кері байланыс, ақпарат алу;
 • Сендіру тәсілдері, теріске шығару тәсілдері, сендіру қабілеті;
 • Дағдарыстық байланыс;
 • Тиімді коммуникацияларды құру алгоритмін құру;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Халықпен және жұртшылықпен тиімді қарым-қатынастың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 13-15 сәуір 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Қашықтықтан жұмыс істеу жағдайында қызметтің тиімділігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • VUCA жағдайындағы өзгерістерге бейімделу;
 • Эмоционалды интеллект;
 • Тиімді онлайн коммуникация;
 • Зейінді шоғырландыру және басқару;
 • Жаңа жағдайларда өнімділікті басқару;
 • Мәдениетаралық;
 • Сандық дағдылар;
 • Практикалық кейстерді шешу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Белгісіздік жағдайында қызметтің тиімділігін арттыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 18-20 мамыр 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке тиімділікті арттыруға және тұлғааралық өзара іс-қимыл дағдыларын жетілдіруге ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Тұлғааралық қарым-қатынас стратегиясы;
 • Эмоционалды интеллект;
 • Тиімді коммуникация;
 • Келіссөздер және қақтығыстарды басқару құралдары;
 • Практикалық кейстерді шешу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Тұлғааралық қатынастардың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын және жанжалдарды шешу әдістерін дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 25-27 мамыр 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Қашықтықтан жұмыс істеу жағдайында қызметтің тиімділігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • VUCA жағдайындағы өзгерістерге бейімделу;
 • Эмоционалды интеллект;
 • Тиімді онлайн байланыс;
 • Жаңа жағдайларда өнімділікті басқару;
 • Сандық дағдылар;
 • Практикалық кейстерді шешу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Белгісіздік жағдайында қызметтің тиімділігін арттыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 14-15 қыркүйек 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Математикалық құралдарды пайдалана отырып, практикалық жағдайларды модельдеу дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Моделдеудің алғашқы қадамдары;
 • Қалалық процестерді модельдеу үшін дискретті кездейсоқ шамалар;
 • Қалалық процестерді модельдеу үшін үздіксіз кездейсоқ шамалар;
 • Белгісіздік жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Модельдеудің базалық әдістерін қолданудың және жағдайды оның моделі негізінде талдау әдістерін пайдалана отырып, практикалық міндеттерді талдауды жүргізудің кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Өзгерістерді басқару;
 • Өзін-өзі дамыту.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 11–15 қазан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жобалық басқару саласындағы кәсіби құзыреттілікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер, жобалық кеңселердің басшылары мен қызметкерлері.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жобалық басқару;
 • Халықаралық тәжірибе;
 • Жобаларды басқару стандарттары;
 • Жоба. Бағдарлама. Портфель;
 • Ұйымдастыру стратегиясы;
 • Мақсат;
 • Операциялық қызмет;
 • Ұйымдастыру құрылымы;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Жобаларды, бағдарламаны және портфельді басқару саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 11–15 қазан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жобалық басқару саласындағы кәсіби құзыреттілікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер, жобалық кеңселердің басшылары мен қызметкерлері.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жобалық басқару;
 • Халықаралық тәжірибе;
 • жобаларды басқару стандарттары. ISO 21500 стандарты;
 • Жоба. Бағдарлама. Портфель;
 • Ұйымдастыру стратегиясы;
 • Мақсат;
 • Операциялық қызмет;
 • Ұйымдастыру құрылымы;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Жобаларды, бағдарламаны және портфельді басқару саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 25 – 26 мамыр 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 2 күн, 16 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік тілде ресми құжаттарды дайындау бойынша кәсіби құзыреттілігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер және басқа да адамдар.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Латын әліпбиі негізіндегі жаңа әліпби;
 • Орфографиялық ережелер, ресми стильдің орфографиялық нормалары;
 • Латын тілінде жазылған ресми мәтіндерді оқу;
 • Қызметтік жазбалар жазу, оның ішінде латын тілінде;
 • Практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Мемлекеттік тілдегі, оның ішінде латын тіліндегі ресми хаттар мен құжаттарды дайындау бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 16 – 18 қараша 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Уақытты тиімді басқару саласында жеке құзыретін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Тайм-менеджмент принциптері;
 • Уақытты басқару құралдары;
 • Жұмыс уақытын тиімді ұйымдастыру;
 • Тайм-менеджмент пен қызмет нәтижелілігінің өзара байланысы;
 • Практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Уақытты тиімді басқару бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 02–04 қараша 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік қызметшілер және халықпен тиімді қарым-қатынас дағдыларын дамытуға ұмтылатын басқа да тұлғалар.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Көпшілік алдында сөйлеу;
 • Дағдарыстық байланыс;
 • Тиімді коммуникациялар мен мемлекеттік тілде көпшілік алдында сөз сөйлеу;
 • Тиімді коммуникацияларды құру алгоритмін құру;
 • Халықпен тиімді кері байланыс орнату;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Халықпен және жұртшылықпен тиімді коммуникациялардың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • Қызметтерді басқару;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 07–09 желтоқсан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік қызметшілер және жобалық басқару саласындағы практикалық дағдылар мен құзыреттерді дамытуға ұмтылатын басқа да адамдар.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • "Халық үніне құлақ асатын мемлекет" тұжырымдамасы шеңберінде іске асырылатын жобаларды талдау»;
 • Мәселелерді анықтау және шешу жолдарын анықтау үшін сұрақтар қою;
 • Жобаларды басқару саласындағы халықаралық және Ұлттық стандартпен танысу;
 • Жобаларды рәсімдеу үшін формалар мен кестелерді толтыру.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Жобалық басқарудың заманауи әдіснамасын, ұйымның қызметіндегі негізгі рәсімдерді, құралдар мен тәсілдерді қолданудың практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Бастамашылдық;
 • Өзгерістерді басқару;
 • Қызметтерді басқару;
 • Жауапкершілік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 16-18 наурыз 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Тұрақты дамуды қамтамасыз ету, ресурстардың тиімділігін арттыру, халықтың әл-ауқатын жақсарту саласында өзінің кәсіби дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Жасыл технологиялар және жаңартылатын энергия көздері;
 • Қазақстанның "Жасыл экономика" тұжырымдамасы;
 • Қазақстанда жасыл өсім бастамалары;
 • Жасыл экономиканың жұмыс істеуін құқықтық қамтамасыз ету;
 • "Алматы-2050 Даму Стратегиясының" басым бағыттары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  "Жасыл технологияларды" пайдалану саласында практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 20-22 сәуір 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру бойынша кәсіби құзыреттерін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Мемлекеттік-жекешелік әріптестік: әлемдік тәжірибе және қазақстандық практика;
 • МЖӘ саласындағы нормативтік-құқықтық база;
 • Жобалардың деңгейлері және мемлекеттің МЖӘ-ге қатысу нысандары;
 • МЖӘ жобаларын іске асыру алгоритмі.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  МЖӘ іске асыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 27-29 сәуір 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Бухгалтерлік есеп пен қаржы жүргізу бойынша практикалық дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың тұжырымдамалық негіздері;
 • Есеп саясаты және бухгалтерлік есеп ережелері;
 • ҚСХҚЕС сәйкес есептеу әдісі бойынша Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін жасау;
 • Практикалық кейстерді шешу.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Қаржылық есептілікті дайындау бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 15-17 маусым 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Стратегиялық жоспарлау саласындағы кәсіби құзыреттілікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Алматы қаласында жүзеге асырылған маңызды әлеуметтік жобалар;
 • Қала жобаларын іске асырудағы жобалық басқару тәсілдері;
 • Әлеуметтік жобаларды іске асыру ерекшеліктері;
 • Әлеуметтік жобалардың негізгі нәтижелері.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Әлеуметтік жобаларды іске асыру саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 21-23 қыркүйек 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жобалық басқару дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Алматы қаласында іске асырылған маңызды жобаларды қарастыру;
 • Инновациялық тәсілдер мен жобалық менеджмент әдістерін пайдалана отырып, қалалық ортада жобаларды іске асыру ерекшеліктері;
 • Іске асырылған жобалардың нәтижелерін қарастыру;
 • Практикалық жағдайларды талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Қалалық ортада жобаларды іске асыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 28-30 қыркүйек 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік қызметшілер және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру саласындағы дағдыларды арттыруға ұмтылатын басқа да тұлғалар.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу»;
 • Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;
 • Мемлекеттік сатып алуды жоспарлау, жүзеге асыру және Мемлекеттік сатып алу шарттарының тиімділігі мен сәйкестік аудиті;
 • Практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 19-21 қазан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: «Smart Almaty» бағдарламасын жүзеге асыру саласында практикалық дағдыларды дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • "Алматы – 2050"даму стратегиясына сәйкес "Smart Almaty" дамуының негізгі бағыттары;
 • Алматы қаласының жетілу деңгейін анықтаудың негізгі әдістері;
 • "Smart Almaty"концептісін жүзеге асыру аясында қалалық жүйелерді дамытудың басым бағыттары мен принциптері.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Қалалық дамудың басым бағыттары мен принциптеріне сәйкес практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 26-28 қазан 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • ТЖ қызметінің нормативтік-құқықтық негіздері;
 • Қауіпсіздік ережелері және төтенше жағдайлар тәртібі;
 • Іс-шараларды орындау және ТЖ-дан қорғау;
 • Практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Алынған білімді халықты қорғау мүддесінде пайдалану бойынша практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 23-25 қараша 2021 жыл

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жауапты мемлекеттік қызметшілер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды бақылау;
 • Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • Қызметкерлерді қауіпсіз жұмыс әдістеріне оқыту;
 • Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту;
 • Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар өткізу;
 • Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқау беру және білімдерін тексеру.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған практикалық дағдыларды дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ (ҚБШ):

 • Жеделдік;
 • Өзін-өзі дамыту;
 • Қызметтерді басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттестік;
 • 5 базалық құзыреттілік.

 

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Алыбаева Асель Маратовна

Академияның Алматы қаласы бойынша филиалы

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинетінің меңгерушісі

Тел.: +7 (727) 393 98 19

Тел.: +7 (707) 824 73 15

 e-mail: a.alybayeva@apa.kz

ТІРКЕЛУ